Meny Lukk

Gearing

Gearing eller belåning kan gi deg fordeler i markedet, men samtidig er det fobundet med stor risiko. Det krever at du bruker ulike strategier eller verktøy for å forsøke å kontrollere denne økte risikoen.

realtidskurser

Hva er gearing?

Gearing er en form for kreditt som markedsplassen du trader på yter deg. For å dekke sikkerhetskravet eller marginkravet brukes din egenkapital. 

Hvor stort dette kravet er avhenger av hva slags type CFD du trader. Normalt vil CFD på valuta eller aksjer og indekser ha et lavere krav til egenkapital enn for eksempel CFD på kryptovaluta. En av årsakene til dette er volatiliteten.

Trade med gearing

Å trade med gearing lar deg innta større posisjoner enn hva du hadde klart dersom du kun hadde brukt din tilgjengelige egenkapital. Du kan også få en bedre diversifisering dersom du bruker gearingen til å kjøpe flere forskjellige CFDer.

Risiko ved bruk av belåning

Nettopp den økte eksponeringen er med på å øke risikoen når du bruker belåning. Dette fungerer etter vektstangprinsippet og vi skal vise deg to praktiske eksempler på hva som kan skje når du trader med belåning.

La oss si at du har kjøpt aksje CFD for 100 000 kr og du har 10 000 kr i egenkapital. Dersom kursen på aksjen stiger 5 %, vil hele porteføljen din være verdt 105 000 kr. Det vil si at du har tjent 5 000 kr etter at du har solgt porteføljen og dekket inn belåningen din.

Skulle prisen på dine aksje CFD falle 5 % vil dette tapet bli dekket av din egenkapital. Totalverdien av porteføljen vil være 95 000 kr. Det betyr at etter du har solgt dine CFD og dekket inn tapet vil du kun ha 5 000 kr igjen av egenkapitalen. Du har med andre ord tapt 50 % av egenkapitalen din etter et kursfall på bare 5 %.

I begge disse eksemplene holder vi kostnader som spread og renter på belåning utenfor.

Risikodiversifisering og Stop Loss

Som du ser kan selv relativt små kursbevegelser i stor grad påvirke din egenkapital når du trader med belåning. Det sier seg selv at det blir viktig å følge med på realtidskurser dersom du bruker belåning når du trader.

Det finnes også ulike typer verktøy og strategier som kan minimere tap eller brukes til å forsøke å kontrollere den økte risikoen belåning fører med seg. Det er blant annet risikodiversifisering og bruk av automatiserte handler som Stop Loss.

Risikodiversifisering er å spre risiko på flere forskjellige finansielle instrumenter. Ved å gjøre det kan du bli mindre utsatt for store kursutslag i et enkelt instrument som for eksempel en CFD på aksje. Noe som er viktig for å oppnå en god risikodiversifisering er å kjøpe ulike instrumenter hvor kursene ikke korrelerer.

En Stop Loss ordre er en handel som automatisk skal settes i gang dersom kursen faller til et gitt nivå. Det er normalt ingen garanti for at salget blir utført dersom det ikke finnes kjøpere som er villige til å betale den prisen du ønsker å selge for. Men, likevel er det et viktig verktøy som kan minimere tap når du trader.